Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tekninen due diligence

Välttämätöntä, olennaista ja hyödyllistä tietoa kiinteistöstä - myyjälle, ostajalle ja omistajille

​Puolueettomat asiantuntija-arviomme auttavat kiinteistökaupan
osapuolia muodostamaan kaupan kohteesta ja sen hinnasta
oikean ja yhteisen näkemyksen. Luotettava tieto kiinteistön
nykytilasta, ympäristöasioista ja tulevista korjauksista
vähentää tuntuvasti sekä myyjän että ostajan riskiä.
Toimimme kustannustehokkaasti keskittyen päätöksenteon
kannalta välttämättömän, olennaisen ja hyödyllisen
tiedon tuottamiseen.

TDD Condition Study

Peruskuntoarviossa selvitämme kiinteistön rakenteiden ja LVIAS-järjestelmien nykytilan, kunnossapitotarpeen ja arvioidun käyttöiän.
Samalla kartoitamme myös kiinteistön olennaiset riskit.
Laadimme kiinteistölle sen tulevat korjaustarpeet
ja -kustannukset kattavan PTS-ehdotuksen, esimerkiksi kymmenen vuoden tarkastelujaksolle. Arviointityöhön kuuluu kiinteistön kirjallisen dokumentaation läpikäynti sekä paikan päällä
tehtävä kohdekatselmus.


EDD Ympäristöarviointi

Ympäristöarvioinnissa selvitämme kiinteistön olennaiset ympäristöriskit. Tyypillisiä riskejä ovat esimerkiksi maan pilaantuminen, onnettomuudet, vuodot ja terveydelle haitalliset aineet. Kiinteistökaupan pohjaksi tehtävässä arvioinnissa
käymme läpi kiinteistön kirjallisen aineiston sekä julkiset ympäristörekisterit. Keräämme tietoa myös kohdekäynneillä sekä haastattelemalla kiinteistön avainhenkilöstöä. Jos tulokset antavat aihetta lisäselvityksiin, laadimme tarvittavista toimenpiteistä
ehdotelman ja kustannusarvion.

Rakennuksen kuntokartoitus

Tarjoamme kiinteistöjen omistajille asiantuntemusta myös kiinteistön ylläpitoon ja sen kustannusten hallintaan.
Hyvin toteutettu kuntokartoitus ja PTS-ehdotus ovat arvokkaita apuvälineitä rakennuksen suurten korjausten ennakoinnissa, budjetoinnissa ja aikataulutuksessa.

Asiantuntijaryhmämme selvittää kiinteistön rakenteiden ja
LVIAS-järjestelmien nykytilan ja korjaustarpeen sekä laatii alustavan arvion korjauskustannuksista. Kiinnitämme kartoituksessa huomiota myös kiinteistön energiatehokkuuteen, turvallisuuteen ja terveellisyyteen.