Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Uutinen

Helsinki, London, Singapore, Chicago

Kaupankäyntivolyymit vahvassa kasvussa Euroopan, Tyynenmeren alueen sekä Amerikkojen kaupallisilla kiinteistömarkkinoilla

Jones Lang LaSallen vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen alustavien lukujen mukaan globaali kaupankäyntivolyymi oli 94 miljardia dollaria; kasvua vuoden takaiseen kahdeksan prosenttia


​​Jones Lang LaSallen 60 maata kattavan globaalin analyysin mukaan sijoittajien kiinnostus kaupallisia kiinteistöjä kohtaan säilyi vahvana vuoden ensimmäisellä neljänneksellä johtaen 94 miljardin dollarin globaaliin kaupankäyntivolyymiin. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna tammi-maaliskuun investointivolyymit kasvoivat kahdeksan prosenttia.

Kohentunut luottamus maailmantalouden elpymiseen sekä suorien kiinteistösijoitusten jatkunut suosio pitivät kaupankäyntivolyymit kasvussa ja johtivat vahvoihin lukuihin etenkin Saksassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Muita huomionarvoisia asioita olivat:

• Kasvua raportoitiin kaikilla seuratuilla alueilla: Amerikoissa, Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan sekä Tyynenmeren alueilla kasvu verrattuna viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen vaihteli seitsemän ja kahdeksan prosentin välillä. Amerikkojen lukuja nostivat kaksi suurinta markkinaa Yhdysvallat ja Kanada kasvulukujen ollessa vastaavasti 20 prosenttia ja kuusi prosenttia.

• Tyynenmeren alueen kaupankäyntivolyymiä nostivat Japanin 30 prosentin kasvun ohella vahva vuosineljännes Singaporessa ja Hongkongissa. Koko alueen kasvu ensimmäisellä kvartaalilla oli kahdeksan prosenttia.

• Volyymit kasvoivat kaikilla kolmella Euroopan suurimmalla markkinalla: Isossa-Britanniassa, Ranskassa ja Saksassa, jossa viimevuotinen volyymi ylitettiin lähes 40 prosentilla. Näiden siivittämänä Euroopan ja Lähi-idän kokonaisvolyymi kasvoi dollareissa kahdeksan prosenttia ja euromääräisestikin kuusi prosenttia.

• Ensimmäisen neljänneksen kehityksen valossa pidämme voimassa koko vuoden ennusteemme (450-500 miljardia dollaria) uskoen kasvun jatkuvan myös seuraavina vuosineljänneksinä.

Jones Lang LaSallen kansainvälisistä kiinteistösijoittajasuhteista vastaavan ryhmän johtaja Arthur de Haast toteaa: “Lähes 100 miljardin dollarin volyymi vuoden ensimmäisellä, tyypillisesti hiljaisimmalla neljänneksellä osoittaa sijoittajien kiinnostuksen suoria kiinteistösijoituksia kohtaan jatkuvan. Hiljalleen toipuvan maailmantalouden ja erityisesti likvidimmeissä kaupungeissa kohoavien kiinteistöjen arvojen myötä myös myyntiin tulevien kohteiden määrä on jatkanut kasvuaan.”

Globaaleista kiinteistösijoituksista vastaava tutkimusjohtaja David Green-Morgan: “Paranevat näkymät läpi kiinteistömarkkinan rohkaisevat ostajia katsomaan hieman riskisempiäkin kohteita ja myös myyjät ovat havainneet kakkosluokan kohteita katsovien ostajien määrän kasvun. Näillä seikoilla on volyymia kasvattava vaikutus ja odotamme tämän kehityksen jatkuvan myös vuoden 2013 loppupuolella.”