Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Uutinen

Lontoo

Vuokrien kirjanpidollista käsittelyä aiotaan muuttaa: Potentiaalisesti merkittäviä taloudellisia vaikutuksia yrityksille

Jones Lang LaSalle julkaisee Perspectives on Operating Leases -raportin


​​Lontoo, 8.5.2009 -  Tuoreessa raportissaan Perspectives on Operating Leases Jones Lang LaSalle tuo esille kirjanpitoon ehdotettuja merkittäviä vuokrasopimuksia koskevia muutoksia, joilla voi olla kiinteistöjen käyttäjille kauaskantoisia vaikutuksia. Näissä ehdotuksissa operatiiviset vuokrasopimukset poistuisivat kirjanpidosta ja kaikki vuokraukset pääomitettaisiin taseeseen. Mitään vuokrauksia ei pidettäisi poikkeuksina, ei myöskään niitä, jotka on tehty ennen standardien muutosta. Tämän kirjanpitomuutoksen perusteella Jones Lang LaSalle arvioi, että esimerkiksi neljänneksellä listatuista FTSE-indeksin yrityksistä velkamäärät tulevat kaksinkertaistumaan.

Esitys kirjanpidon muutoksista on kuvattu IASB:n (The International Accounting Standards Board) ja sen yhdysvaltalaisen vastineen FASB:n (The Financial Accounting Standards Board) maaliskuisesa keskustelumuistiossa.

Uudet säännöt merkitsisivät sitä, että kaikki kiinteistövuokraukset tultaisiin merkitsemään taseeseen - ’oikeus käyttää’ kiinteistöä tietyllä ajalla vuokraa vastaan tultaisiin arvioimaan varallisuudeksi ja vuokrasitoumukset rasitteeksi. Kirjanpitoa varten vuokrat tultaisiin jakamaan pääomaan ja korkoon (kuten velka), joten kustannukset tulisivat olemaan korkeampia vuokrasopimuksen ensimmäisinä vuosina.
 
Johtaja Michael Evans Jones Lang LaSalle Corporate Financesta toteaa: “Jos nämä ehdotukset otetaan käyttöön, ne tulevat muuttamaan yritysten näkemystä kiinteistöomaisuudestaan. Ne paisuttavat sekä varallisuutta että vierasta pääomaa ja vaikuttavat tuloslaskelmiin sekä keskeisiin taloudellisiin tunnuslukuihin kuten lainanhoitokatteeseen ja muuttavat huomattavasti yritysten tilinpäätösten sisältöä.”

Hän jatkaa: ”Koko ’omistaa vai vuokrata’ päätös tulee enemmän taloudelliseksi ja vähemmän kirjanpidosta riippuvaiseksi, sillä kiinteistö tullaan huomioimaan taseessa riippumatta siitä onko se vuokrattu vai oma. Me voimme mahdollisesti alkaa nähdä yritysten harkitsevan jälleen kiinteistöjensä omistamista vuokrauksen sijaan – jos heillä on varaa siihen.”
 
Michael Evans vetää yhteen: ”Jos nämä muutokset tulevat voimaan, niillä on negatiivinen vaikutus yrityksiin, sillä ne vaikuttavat tulokseen. Ne myös aiheuttavat lisää hallinnollista työtä yrityksille. Joka tapauksessa, näiden luulisi olevan hyviä uutisia sijoittajille ja analyytikoille, koska ne tuovat vastuita paremmin esille tilinpäätöksissä.”
 
Katso koko raportti: Perspectives on Operating Leases