Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Uutinen

Helsinki

Kiinteistöarvioinnin kansainvälistyminen jatkuu

Ensimmäinen suomalainen hyväksyttiin RICS-arvioitsijaksi


​​Helsinki 14.12.2009 - Suomen kiinteistöarviointi otti jälleen askeleen kohti kattavampaa osaamista kansainvälisten sijoittajien ja rahoittajien palvelemiseksi, kun kautta aikain ensimmäinen suomalainen arvioitsija hyväksyttiin the Royal Institution of Chartered Surveyorsin (RICS) jäseneksi viime viikolla.
 
RICS on vuonna 1868 Isossa-Britanniassa perustettu järjestö, jolla on tätä nykyä jäseniä yli 120 maassa. Samalla RICS:n kiinteistöarviointistandardien mukaan laaditut arviot ovat vakiinnuttaneet asemansa ainoina monien sijoittajien ja rahoittajien hyväksyminä kiinteistöarvioina.
 
Kansainvälistymisen myötä kiinteistöarvioinnille asetetut vaatimukset ovat kasvaneet. Tehty arvio palvelee usein yhä laajempaa joukkoa intressitahoja: omistajia, pankkeja ja muita rahoittajia, rahastosijoittajia tai jopa rahoitusjohdannaisten ja joukkovelkakirjojen haltijoita.
 
Jäseneksi hyväksytty Jones Lang LaSallen Suomen tutkimus- ja arviointipalvelujen johtaja, tekniikan tohtori Tero Lehtonen toteaa: ”Vaatimustason nousu ja siitä johtuva perusteellisuuden tarve ovat ilmeisiä. RICS-arviot edustavat tässä kehityksessä johtavaa kansainvälistä tasoa, jota kohti muutkin arviointiohjeistukset vähitellen kulkevat.”
 
”Vaikka merkittävä osa tekemistämme arvioista on paikallisen AKA-järjestelmän mukaisia, on RICS-arvioiden kysyntä kasvanut tasaisesti myös Suomessa osana 2000-luvun alkupuolella vauhtiin päässyttä kiinteistösijoitusmarkkinoiden kansainvälistymistä. Tähän asti olemme toteuttaneet toimeksiannot yhteistyössä Lontoossa istuvan Euroopan arviointitiimimme kanssa, mutta nyt meillä on valmiudet palvella asiakkaitamme myös paikallisin voimin”, jatkaa Lehtonen.
 
Lehtosen mukaan myös vallitseva markkinatilanne puoltaa paikallisen osaamisen vahvistamista. Useat sijoittajat ovat tällä hetkellä keskittämässä arviointitoimeksiantojaan Euroopan tai jopa maailmanlaajuisesti yhdelle tai muutamalle palveluntuottajalle. Tällä haetaan sekä mittakaavaetuja että yhdenmukaisia arvioita maasta tai markkinasta riippumatta. Jos palveluntuottajalla ei kuitenkaan ole tarjota samaa osaamista maasta toiseen, on sijoittajan yhdenmukaisuustavoitteen saavuttaminen haasteellista.
 
”Suomi alkoi olla viimeisiä maita Euroopassa, joissa RICS-arvioitsijoita ei ole. Osana kansainvälistä konsernia haluamme kuitenkin tarjota asiakkaillemme osaamista, johon he ovat muuallakin tottuneet. Näin ollen RICS-arviot olivat luontainen jatke toimintamme kehittämiseksi. Samalla uskon, että alkavalla vuosikymmenellä tulemme näkemään RICS:n jäsenten määrän muutoinkin kasvavan Suomessa”, Lehtonen päättää.