Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Uutinen

Lontoo

Suorien kiinteistösijoitusten volyymin odotetaan nousevan noin 85 miljardiin euroon Euroopassa vuonna 2010


​​​​Lontoo, 6. tammikuuta 2010 – Jones Lang LaSallen tuoreen Capital Markets Outlook 2010 – Uneven Terrain -raportin mukaan myös vuosi 2010 tulee olemaan kiinteistösijoittajille haasteellinen markkinoiden epätasaisen elpymisen vuoksi. Sijoittajat tulevat kohtaamaan vaikeuksia halutuimpien kiinteistöjen hankkimisessa ja hinnoittelussa sekä kohteidensa arvonmäärityksissä. Samanaikaisesti monet sijoittajat ja pankit taistelevat nykyiseen kiinteistökantaan ja jälleenrahoitukseen liittyvien ongelmien kanssa.
 
Johtaja Chris Staveley Jones Lang LaSallen European Capital Markets -tiimistä toteaa: “Sijoitusvolyymien odotetaan pysyvän alhaisina läpi Euroopan vuonna 2010 pitkän aikavälin trendeihin verrattuna, mutta ennustamme kuitenkin noin 20 prosentin kasvua vuoteen 2009 verrattuna. Tämä tarkoittaisi paluuta vuoden 2002 tasolle, noin 85 miljardiin euroon. Vaikka vuokramarkkinoiden heikkouden ennustetaan jatkuvan tänäkin vuonna, odotamme kiinteistösijoituksiin virtaavien pääomien lisääntyvän. Kysyntä rajoittuu kuitenkin pääsääntöisesti ykkösluokan kiinteistöihin, joiden vuokraustilanne on kunnossa. Koska tällaisten kohteiden tarjonta on rajallista, kohdistuu niiden tuottovaatimuksiin laskupaineita. Isossa-Britanniassa tämä ilmiö oli havaittavissa jo vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla.”
 
Chris Staveley jatkaa: ”Lähes kaikki indikaattorit, mukaan lukien talouden elpyminen, rahoituksen saatavuus ja vuokralaiskysyntä, ennakoivat kuitenkin epätasaista kehitystä vuodelle 2010. Tulemmekin näkemään ristiriitaisia ilmiöitä, kuten laskevia tuottovaatimuksia markkinoilla, joilla vuokrat ovat laskussa. Kaiken kaikkiaan tunnelma markkinoilla on kuitenkin optimistisempi huolimatta monista alaa kohtaavista haasteista. Tulevaisuuden näkymät ovat hivenen selkiytyneet, makrotalous osoittaa elpymisen merkkejä ja lisäksi vuoden takainen syvä epävarmuus on helpottamassa.” 
 
Johtaja Nigel Roberts Jones Lang LaSallen Euroopan tutkimuspalveluista lisää: “Vuonna 2010 keskeisten kiinteistösijoitusmarkkinoiden – kuten Saksan ja Ranskan – likviditeetin ennustetaan paranevan verrattuna vuoteen 2009. Toisaalta sijoittajien odotetaan enenevissä määrin vertailevan hinnoittelua eri markkinoiden välillä. Koska esimerkiksi Lontoo ja myös muutama muu suurimmista markkinoista koetaan jo liian kilpailluiksi, odotetaan pääomavirtojen hakeutuvan myös Euroopan muihin osiin. Hyötyjiksi arvioidaan muun muassa ne markkinat Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa, joissa on tarjolla ykkösluokan kohteita vahvistuvien markkinafundamenttien kera.”
 
1990-luvun alussa vuokramarkkinat elpyivät kolme vuotta sijoitusmarkkinoiden elpymisen jälkeen. Jones Lang LaSalle ennustaa kuitenkin tilanteen olevan tällä kertaa erilainen, sillä vuokrasyklin kärjessä olevat markkinat – kuten Lontoo, Oslo ja Varsova – ovat jo lähellä pohjakosketusta.
 
Nigel Roberts kommentoi: ”Toimistovuokramarkkinoiden oletetaan palautuvan tällä kertaa nopeammin johtuen uusien kiinteistökehityshankkeiden määrän laskusta ja useiden projektien peruutuksista tai siirtymisestä myöhempään ajankohtaan. Euroopan laajuisesti kehityshankkeiden määrän odotetaan laskevan tänä vuonna jopa 30 prosenttia vuodesta 2009. Tämä osaltaan toimii alkusysäyksenä vuokramarkkinoiden mahdolliselle toipumiselle. Toisaalta vaikka tilakysynnän kasvu tulee olemaan hidasta, uskomme, että pohja toimistotilojen käyttöönotossa on jo nähty. Oletammekin käyttöönoton nousevan 15 prosenttia vuodesta 2009 (laskun ollessa vuonna 2009 -30 prosenttia edellisestä vuodesta), joskaan seuraavien viiden vuoden aikana käyttöönotto palautuu tuskin edes historiallisten keskiarvojen tasolle.”
 
Jones Lang LaSalle ennustaa toimistovuokrien laskevan Euroopassa keskimäärin noin kolme prosenttia vuonna 2010. Kysynnän hitaan elpymisen yhdistettynä tarjonnan kasvun hiipumiseen uskotaan kuitenkin mahdollistavan maltillisen kasvun vuonna 2011. Voimakkaampaa kasvua on odotettavissa vain markkinoilla, joissa vuokrat ovat laskeneet merkittävästi ja joissa tilatarjonta on rajallista.
 
Parhaat liiketilat niin pääostoskaduilla kuin kauppakeskuksissakin ovat edelleen haluttuja. Vaikka pääostoskatujen parhaiden tilojen vuokrien ennustetaankin laskevan noin kaksi prosenttia vuonna 2010, muutamat markkinat – kuten Hampuri, Lontoo ja München – muodostavat poikkeuksen positiivisine vuokrien kasvunäkymineen. Vastaavasti kauppakeskusten osalta parhaiden tilojen vuokrien odotetaan pysyvän vakaina läpi Euroopan.
 
Mitä tulee kiinteistöluottoihin liittyvien ongelmien ratkaisemiseen, pankkien strategiat ovat nyt selkeämmät kuin vuoden 2009 alussa ja tilanteen arvioidaan selkiytyvän entisestään vuoden 2010 aikana. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että pankkien odotetaan laittavan myytävissä olevia kohteita markkinoille. Vaikka tämä prosessi onkin jo alkanut, odotamme kasvavaa pankkien kontrolloimien kiinteistöjen virtausta sijoitusmarkkinoille läpi Euroopan vuonna 2010.
 
– ends –