Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Uutinen

Lontoo

Euroopan toimistovuokramarkkinoilla merkkejä varovaisesta optimismista

Jones Lang LaSalle julkistaa Q4 European Property Clock -raporttinsa


​Lontoo, 29. tammikuuta 2010 Jones Lang LaSallen Q4 2009 European Property Clock -raportin mukaan läpi Euroopan on havaittavissa rohkaisevia merkkejä taloudellisesta elpymisestä. Aikaviive talouden toipumisen ja toimistomarkkinoiden käyttäjäkysynnän lisääntymisen välillä on kuitenkin ilmeinen. Myös markkinoiden välillä on eroja verrattaessa niiden asemaa vuokrasyklissä; osalle markkinoista odotetaan prime-vuokrien nousua vuonna 2010, kun taas osassa vuokrien ennustetaan jatkavan laskuaan.
 
24 markkinan painotettu Euroopan prime-toimistovuokraindeksi nousi 0,8 % vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä laskettuaan vastaavan määrän edellisellä neljänneksellä. Prime-vuokrat läpi Euroopan ovat nyt keskimäärin 13,6 % alemmalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin ja 16,8 % alle vuoden 2008 toisella neljänneksellä nähtyjen huipputasojen. Vuoden 2009 viimeisen neljänneksen aikana prime-vuokrat laskivat edelleen yhdeksässä kaikista 24 indeksimarkkinasta laskun vaihdellessa Varsovan -4,3 prosentista Münchenin -1,7 prosenttiin. Laskijoiden joukossa olivat myös muut keskeiset saksalaiset markkinat, kuten Frankfurt (-2,9 %), Berliini (-2.4 %) ja Düsseldorf (-2,2 %), jotka ovat olleet jälkisyklisiä muuhun Eurooppaan verrattuna. Lontoo, jossa prime-vuokrat ovat laskeneet lähes 35 % huipputasostaan, on ensimmäinen markkina, jossa vuokrien lasku näyttäisi olevan päättymässä ja jossa prime-vuokrien ennustetaan jopa nousevan vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä.
 
Johtaja Chris Staveley Jones Lang LaSallen European Capital Markets -tiimistä toteaa: “Talousnäkymien paranemisesta huolimatta työllisyystilanne pysyy heikkona ja on edelleen osin riippuvainen valtioiden harjoittamasta elvytyspolitiikasta. Yritysten luottamus läpi Euroopan on toipumaan päin vuoden 2009 alun pohjanoteerauksesta, mutta yritykset suhtautuvat edelleen kriittisesti kaikkiin kustannuseriin. Osa yrityksistä käyttää kuitenkin laskeneita vuokratasoja hyväkseen vuokratakseen laadukkaammat tilat tai neuvotellakseen vuokrasopimuksensa uudelleen.”
 
Toimistotilojen kysyntä kasvoi kvartaalitasolla 28 % nousten 2,8 miljoonaan neliömetriin, joka oli samaa tasoa kuin vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Vuositasolla toimistotilojen käyttöönotto jäi kuitenkin 9,1 miljoonaan neliömetriin, joka oli 26 % vähemmän kuin vuonna 2008 ja 23 % viiden vuoden keskiarvon alapuolelle. Kaikkiaan kuudellatoista 24 indeksimarkkinasta toimistojen käyttöönotto lisääntyi vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Voimakkainta nousu oli Amsterdamissa, Brysselissä ja Madridissa – tosin myös lähtötasot olivat matalia.
 
Chris Staveley jatkaa: ”Tuoreimman toimistosyklikellon sijainnit heijastavat vuokramarkkinoiden välisiä eroja eri puolilla Eurooppaa. Huomattavaa on kuitenkin se, että entistä useammilla markkinoilla vuokrien laskuvauhti on hidastumassa ja Lontoossa, Oslossa sekä Varsovassa vuokrien laskun ennustetaan päättyneen. Huolimatta markkinoiden välisistä eroista se, että enemmistö markkinoista siirtyi syklikellolla eteenpäin ja ensimmäiset markkinat lähestyivät kello kuutta, osoittaa, millä laajuudella ja vauhdilla markkinat tällä hetkellä liikkuvat läpi sykliensä. Vaikka taloudelliseen kehitykseen ja kiinteistömarkkinoihin liittyy edelleen huomattavia riskejä, odotamme muutamien markkinoiden pääsevän vuokrien nousuvaiheeseen tämän vuoden loppuun mennessä - selkeästi aiemmin kuin vielä puoli vuotta sitten ennustettiin.”
- end -