Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Uutinen

Helsinki

Suomen kaupalliset kiinteistömarkkinat toipumassa muuta Eurooppaa hitaammin

Jones Lang LaSalle julkistaa Nordic City Report Spring 2010 -raporttinsa


​Helsinki, 10. maaliskuuta 2010 – Kiinteistösijoitusvolyymit Euroopassa ovat nousseet viimeiset kolme kvartaalia, vaikka vuositasolla laskua kertyikin vielä 38 prosenttia vuonna 2009. Vaikka Suomen markkinoillakin vuoden loppua kohti mentäessä oli havaittavissa pientä aktivoitumista, jäivät volyymit 64 prosenttia edellisvuoden alapuolelle. Sijoituskysynnän voimistuessa myös ykkösluokan kiinteistöjen tuottovaatimukset ovat muutamilla keskeisillä eurooppalaisilla markkinoilla kääntyneet laskuun.
 
”Suurimpana pullonkaulana sijoitusvolyymien toipumiselle Suomessa on ollut potentiaalisia ostajia kiinnostavien kohteiden puute. Koska vuokrausriskiä ei haluta ottaa, kohdistuu kysyntä lähinnä pitkillä sopimuksilla vuokrattuihin ja hyvillä sijainnilla oleviin korkealuokkaisiin kiinteistöihin. Tässä segmentissä tuottovaatimusten nousu on pysähtynyt meilläkin ja tuoreimpien ennusteiden mukaan ykkösluokan kiinteistöjen arvot kääntyvät nousuun myös Suomessa viimeistään vuonna 2011,” toteaa tutkimusjohtaja, tekniikan tohtori Tero Lehtonen Jones Lang LaSallesta.
 
Toimistovuokramarkkinoiden suhteen positiiviset uutiset sen sijaan löytyvät lähinnä ennusteista, joiden mukaan vuokrien laskuvauhti olisi hidastumassa. Kun vuokrat viime vuonna laskivat Euroopan laajuisesti 13,4 prosenttia, ennustetaan laskun tänä vuonna jäävän noin yhteen prosenttiin. Toisaalta muutamilla markkinoilla, kuten Lontoossa, joilla korjausliike vuokrissa viimeisen kahden vuoden aikana on ollut huomattava, prime-toimistovuokrien ennustetaan olevan kääntymässä jo nousuun.
 
Helsingissä ydinkeskustan prime-vuokrat laskivat viime vuonna 5,0 prosenttia ja tälle vuodelle ennustetaan vajaan kahden prosentin laskua. Vuonna 2011 vuokrien ennustetaan eurooppalaisen trendin mukaisesti kääntyvän lievään nousuun.
 
Koska toimistotilaa on Helsingin ydinkeskustassa tarjolla rajallisesti, on uudistuotannon ja kasvaneiden vajaakäyttöjen vaikutus näkynyt voimakkaimmin keskusta-alueen ja keskustaa lähinnä olevan modernin toimistotilan keskittymän – Ruoholahden – ulkopuolella. Kilpailun kiristyminen mm. kehäteiden varsilla on johtanut vuokralaishyvitysten kasvuun ja noin 15–20 prosentin laskuun vuokrissa.
 
Vaikka toimistotilojen vajaakäyttöaste pääkaupunkiseudulla (11,3 prosenttia) on tällä hetkellä eurooppalaisen keskiarvon (10,2 prosenttia) yläpuolella, oli vajaakäytön nousu vuonna 2009 maltillisempaa kuin Euroopassa keskimäärin. Pääkaupunkiseudulla kasvua kertyi 2,6 prosenttiyksikköä nousun ollessa Euroopan laajuisesti 3,1 prosenttiyksikköä.
 
”Jos odotukset kansantalouden ja työllisyyden kehityksestä toteutuvat, ennustetaan toimistotilojen vajaakäyttöasteen pääkaupunkiseudulla kääntyvän lievään laskuun vuoden 2011 aikana. Vuokramarkkinoiden toipumisen kannalta positiivista on uudistuotannon hiipuminen. Kun viimeisten kymmenen vuoden aikana on valmistunut keskimäärin 150.000 neliömetriä uutta tilaa vuosittain, tulee määrä seuraavien kolmen vuoden aikana jäämään näillä näkymin alle 50.000 neliömetriin vuodessa. Rakenteilla olevien hankkeiden väheneminen alkaa jo nyt näkyä markkinoilla aggressiivisimpien vuokratarjousten poistumisena,” päättää Lehtonen.