Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Uutinen

Helsinki

Kaupallisten kiinteistömarkkinoiden elpyminen hidastumassa

Jones Lang LaSalle julkistaa Nordic City Report Autumn 2011 -raporttinsa


​​Helsinki, 7. syyskuuta 2011 – Vahvan ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen (nousua 32 prosenttia suhteessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan) sijoitusvolyymien kasvu kaupallisilla kiinteistömarkkinoilla Euroopassa hiipui toisella neljänneksellä neljään prosenttiin. Verrattuna ensimmäiseen neljännekseen volyymit kääntyivät kuuden prosentin laskuun ollen 24,8 miljardia euroa. Laskuun vaikutti ennen kaikkea kaupankäynnin väheneminen suurimmalla markkinalla Isossa-Britanniassa, jossa ensimmäisellä neljänneksellä tehty yksittäinen iso kauppa, tarjonnan niukkuus Lontoon parhaiden kohteiden osalta sekä varsinkin isojen kauppojen läpiviennin hidastuminen painoivat volyymit 27 prosentin laskuun.
 
Suomessa markkinat kulkivat vastavirtaan sijoitusvolyymien noustessa toisella vuosineljänneksellä korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen. Noin 30 prosenttia vajaan 700 miljoonan euron volyymeistä kertyi kahdesta suuresta kaupasta (Fennia-kortteli ja Itämerentori 2 Helsingissä), mutta myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella tehtiin muutama isompi salkkukauppa.
 
”Kehitys Suomessa oli linjassa muiden Pohjoismaiden kanssa. Sijoitusvolyymit alueella nousivat noin 4,2 miljardiin euroon, jossa kasvua vuoden takaiseen oli 70 prosenttia. Tämä kuvaa hyvin markkinoilla tällä hetkellä vallitsevaa trendiä, jossa Etelä-Euroopan heikot talousnäkymät ohjaavat pääomia kohti pohjoista ja osin myös itää,” toteaa tutkimusjohtaja, tekniikan tohtori Tero Lehtonen Jones Lang LaSallelta.
 
Jo viime vuoden lopulla hidastumisen merkkejä osoittanut tuottovaatimusten lasku pysähtyi lähes täysin vuoden toisella neljänneksellä muutoksen ollessa Euroopan laajuisesti marginaaliset -2 korkopistettä. Tilanteeseen ei ennusteta muutosta lähitulevaisuudessa, joten jatkossa arvonmuutokset ovat entistä riippuvaisempia vuokramarkkinoiden kehityksestä.
 
24 keskeisen eurooppalaisen markkinan ykkösluokan toimistojen vuokrien kehitystä mittaava Jones Lang LaSallen indeksi jatkoi nousuaan toisella neljänneksellä kvartaalitason muutoksen ollessa 2,1 prosenttia. Vahvinta kasvu oli Moskovassa ja Prahassa, joissa kasvuluvut olivat kaksinumeroisia. Samanaikaisesti velkaongelmien kanssa painivissa maissa haasteet vuokramarkkinoilla jatkuivat ja mm. Madridissa, Barcelonassa ja Dublinissa toimistovuokrat laskivat edellisestä vuosineljänneksestä.
 
Helsingin ydinkeskustassa ykkösluokan toimistojen vuokrat jatkoivat viime vuoden lopulla alkanutta nousuaan kvartaalitason muutoksen ollessa eurooppalaisen trendin mukaisesti 2,1 prosenttia. Huolimatta heikentyneistä talousnäkymistä maltillisen kasvun ennustetaan jatkuvan myös loppuvuonna. Vastaavasti ydinkeskustan ulkopuolella modernien tilojen vuokrat pysyivät muuttumattomina. Kun samanaikaisesti uutta tilaa tulee markkinoille kiihtyvään tahtiin, potentiaalia vuokrien nousulle ei lähitulevaisuudessa ole nähtävissä.
 
Toimistotilojen vajaakäyttöaste laski edellisestä vuosineljänneksestä Euroopan laajuisesti 0,1 prosenttiyksikköä 10,2 prosenttiin. Myös pääkaupunkiseudulla vajaakäyttöaste jatkoi lievässä laskussa ollen 10,3 prosenttia. Alueelliset erot ovat kuitenkin edelleen huomattavia. Espoossa toimistoista tyhjillään on 15,0 prosenttia, kun taas Helsingin ydinkeskustassa tarjolla olevista vaihtoehdoista on jopa lievää niukkuutta vajaakäyttöasteen ollessa 4,5 prosenttia.
 
”Vaikka tilakysyntä onkin edelleen terveellä tasolla ja vajaakäyttöaste lievässä laskussa, on markkinoilla havaittavissa merkkejä tilanhakijoiden varovaisuuden lisääntymisestä. Ydinkeskustassa tarjonnan niukkuus on kannustanut omistajia nostamaan vuokrapyyntöjä huomattavankin korkealle tasolle, mutta muutoin markkinatasapaino vaihtelee osamarkkinoittain uudistuotannon ja suurten käyttäjien ratkaisujen ohjaamana. Ottaen huomioon rakenteilla olevien kohteiden määrän on kuitenkin selvää, että tilakysynnän hiipuminen kääntäisi vajaakäyttöasteen nopeasti takaisin nousuun,” päättää Lehtonen.