Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Uutinen

Helsinki

Näkymät toimistomarkkinoilla synkkenemässä


​​Helsinki, 9.3.2009 - Jones Lang LaSallen pohjoismaisen markkinakatsauksen – Nordic City Reportin – mukaan globaalin talouskriisin vaikutukset näkyvät entistä selkeämmin myös pääkaupunkiseudun toimistomarkkinoilla. Kysynnän hiipuessa ja uudistuotannon kasvattaessa tarjontaa vuokrat ovat kääntymässä laskuun ja vajaakäytöt nousuun. Samalla reaalitalouden heikkeneminen lisää paineita tuottovaatimusten nousun jatkumiselle.
 
Euroopan laajuisesti ensimmäiset merkit toimistotilan kysynnän heikkenemisestä saatiin vuoden 2008 toisella vuosineljänneksellä. Pääkaupunkiseudun vuokramarkkinoille ilmiö rantautui kuitenkin vasta loppuvuodesta 2008. Talousnäkymien jyrkkä heikkeneminen käänsi yritysten tilatarpeet laskuun ja lisäsi varovaisuutta toimitilaratkaisuihin liittyvässä päätöksenteossa.
 
Kun tilatarjonta kasvoi samanaikaisesti voimakkaasti uudistuotannon myötä, kääntyivät vajaakäyttöasteet selvään nousuun. Tyhjää tilaa pääkaupunkiseudulla oli vuodenvaihteessa 8,7 prosenttia koko kannasta, mutta alueelliset erot olivat merkittäviä. Samanaikaisesti kun vajaakäyttöaste ydinkeskustassa oli 4,2 prosenttia, oli se Espoossa yli 12 prosenttia.
 
- Tarjonnan ja kysynnän välinen epätasapaino näkyy entistä selkeämmin myös vuokrissa. Ykkösluokan tila keskustassa on pitänyt pintansa, mutta keskustan ulkopuolella vuokratuotot ovat kääntyneet laskuun, toteaa Jones Lang LaSallen Suomen tutkimus- ja arviointiyksikön vetäjä Tero Lehtonen.
 
Myös vuokravapaat kuukaudet sekä muut vuokralaishyvitykset ovat viimeisen puolen vuoden aikana lisääntyneet varsinkin uudistuotannossa. Lisäksi rakenteilla on edelleen noin 150.000 neliömetriä uutta toimistotilaa, joka tulee entisestään kiristämään kilpailua vuokramarkkinoilla. Kysyntä kohdistuu moderniin, tehokkaaseen tilaan, mutta kustannuspaineiden myötä entistä useampi vuokralainen on valmis muuttamaan myös kunnostettuun kakkosluokan kohteeseen.
 
Sijoitusmarkkinoilla aktiivisuus hiljeni jo vuoden 2008 ensimmäisellä puoliskolla, mutta Lehman Brothersin kaatuminen syyskuussa hyydytti markkinan lopullisesti. Rahoitusta on saatavilla niukasti ja ostolaidalla ovatkin kesän jälkeen olleet pääasiassa vain kotimaiset instituutiot ja rahastot.
 
Tuottovaatimukset jatkoivat nousuaan läpi Euroopan. Ykkösluokan toimistokohteissa keskimääräinen muutos oli vuoden viimeisellä neljänneksellä +53 korkopistettä. Helsingissä muutos oli +50 korkopistettä prime-tuottovaatimuksen ollessa 6,0 prosenttia.
Lehtosen mukaan tunnelma markkinoilla on odottava. Vertailukauppojen vähäisyydestä johtuen yhtenevää näkemystä kohteiden käyvistä arvoista ei ole ja tarjoustasot jäävät useimmiten kauaksi myyjien hintanäkemyksistä. Potentiaaliset ostajat ovat päätöksenteossaan erittäin varovaisia ja jäljellä oleva sijoituskysyntä kohdistuu pääasiassa prime-kohteisiin.
 
Reaalitalouden heikkenevien näkymien myötä tuottovaatimusten nousun ennustetaan jatkuvan vuoden 2009 aikana. Myös sijoituskysynnän odotetaan pysyvän hiljaisena. Toisaalta Jones Lang LaSallen arvioiden mukaan yli 50 miljardin euron edestä pääomaa etsii sijoituskohteita Euroopan kiinteistömarkkinoilla, mutta kaupankäynnin toipuminen kunnolla edellyttäisi likviditeetin huomattavaa paranemista lainamarkkinoilla. Kysynnän elpymisen osalta suunnannäyttäjänä odotetaan toimivan Ison-Britannian, jossa on jo nähty merkittävä korjausliike hinnoittelussa.