Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Uutinen

Helsinki

Alueellinen hajonta voimistumassa kaupallisilla kiinteistömarkkinoilla

Jones Lang LaSalle julkistaa Nordic City Report Spring 2012 -raporttinsaHelsinki, 28. helmikuuta 2011 – Koko vuoden 2011 Euroopan laajuisesti jatkunut sijoitusvolyymien nousu jatkui kvartaalitasolla myös vuoden viimeisellä neljänneksellä (+14 prosenttia), mutta kääntyi kuuden prosentin laskuun verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Laskuun vaikuttivat kaupankäyntiaktiviteetin hiipuminen velkakriisistä kärsivissä Etelä-Euroopan maissa ja Irlannissa, mutta myös kasvun taittuminen markkinoiden suunnannäyttäjänä tyypillisesti toimineessa Isossa-Britanniassa. Vuositasolla volyymit asettuivat noin 118,7 miljardiin euroon vuoden 2010 103,6 miljardiin euroon verrattuna. Suomessa volyymit nousivat niin kvartaali- kuin vuositasollakin jääden kuitenkin vuonna 2011 yhdelle matalimmista tasoistaan 2000-luvulla.
 
”Tämän hetkisten ennusteiden valossa volyymien odotetaan tänä vuonna asettuvan Euroopan laajuisesti suurin piirtein viimevuotiselle tasolleen. Näkymissä on kuitenkin alueellista hajontaa. Pohjoismaissa kaupankäyntiaktiviteetin ennustetaan jatkuvan lievässä nousussa keskimääräistä parempien talousfundamenttien tukemana, kun taas Etelä-Euroopassa trendi on laskeva. Toisaalta pankkien aktivoituminen saattaa tukea volyymien kehitystä etenkin Espanjassa,” toteaa tutkimusjohtaja, tekniikan tohtori Tero Lehtonen Jones Lang LaSallelta. 
 
Näkymien heiketessä myös tuottovaatimusten lasku on tullut tiensä päähän, jonka seurauksena 24 keskeisen eurooppalaisen markkinan ykkösluokan toimistojen tuottovaatimusten kehitystä mittaava Jones Lang LaSallen indeksi nousi (tosin marginaaliset) kaksi korkopistettä vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä. Tuottovaatimukset jatkoivat vahvan sijoituskysynnän siivittämänä laskuaan Luxemburgissa, Düsseldorfissa ja Frankfurtissa, kun taasen Madridissa ja Milanossa haastava markkinatilanne käänsi tuottovaatimukset nousuun. Helsingissä tuottovaatimukset pysyivät useimpien muiden markkinoiden tavoin muuttumattomina.
 
Myös vuokramarkkinoilla muutokset olivat marginaalisia. 24 keskeisen eurooppalaisen markkinan ykkösluokan toimistojen vuokrien kehitystä mittaava Jones Lang LaSallen indeksi nousi vuoden viimeisellä neljänneksellä 0,4 prosenttia. Lievää kasvua nähtiin mm. Rotterdamissa, Berliinissä ja Düsseldorfissa Barcelonan ja Madridin ollessa laskijoiden joukossa. Myös Helsingin ydinkeskustassa ykkösluokan toimistojen vuokrat jatkoivat nousussa (2,0 prosenttia) muiden keskeisten osamarkkinoiden vuokrien pysyessä muuttumattomina.
 
Huolimatta heikentyneistä talousnäkymistä ykkösluokan toimistojen vuokrien nousun ennustetaan jatkuvan Euroopan laajuisesti reilun kahden prosentin vuosivauhtia. Alueellinen hajonta on kuitenkin huomattavaa. Samalla kun vuokrien ennustetaan laskevan esimerkiksi Barcelonassa, Madridissa ja Brysselissä, ennustetaan mm. Osloon, Moskovaan ja Varsovaan vähintään viiden prosentin kasvua. Talous- ja kysyntänäkymien lisäksi ennusteisiin vaikuttaa uudistuotanto, joka useimmilla markkinoilla on pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella.
 
”Tässä trendissä pääkaupunkiseutu muodostaa poikkeuksen. Tänä vuonna markkinoille ennustetaan tulevan noin 150.000 neliömetriä uutta tilaa ja ensi vuonnakin lähes 100.000 neliömetriä. Ottaen huomioon tämän hetkiset työllisyysennusteet tarkoittaa se näillä näkymin sitä, että toimistojen vajaakäyttö kääntyy tämän vuoden aikana lievään nousuun,” jatkaa Lehtonen.
 
Euroopan laajuisesti toimistotilojen vajaakäyttöaste laski vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 0,2 prosenttiyksikköä 9,9 prosenttiin. Myös pääkaupunkiseudulla vajaakäyttöaste jatkoi lievässä laskussa ollen 9,6 prosenttia. Alueelliset erot ovat kuitenkin huomattavia. Espoossa toimistoista tyhjillään on 13,7 prosenttia, kun taas Helsingin ydinkeskustassa tarjolla olevista vaihtoehdoista on jopa lievää niukkuutta vajaakäyttöasteen ollessa 4,8 prosenttia.
 
Vaikka kilpailu vuokralaisista pääkaupunkiseudulla uudistuotannon myötä siis kiristyykin, ennustetaan ydinkeskustan ykkösluokan toimistojen vuokrien jatkavan eurooppalaisen trendin mukaisesti kasvuaan matalan vajaakäyttöasteen ja hyvän tilakysynnän tukemana. Sen sijaan muilla osamarkkinoilla kasvupotentiaali on olematonta ja markkinatasapaino vaihtelee uudistuotannon sekä suurten käyttäjien ratkaisujen ohjaamana.