Uutiset

Tutkimus: Etätyön suosio laskenut, toimistot tyhjänä - “Murtumispiste nähtävissä”

Koronapandemian pitkittyminen on tehnyt toimistotyöstä etätyötä suositumpaa. Toimistolla tehtävästä työstä on tullut jopa ylpeyden aihe sillä se mahdollistaa paremman työhyvinvoinnin, JLL:n kyselytutkimus kertoo.

tammikuu 25, 2022

Sofia Jakas, JLL Workplace & Design -palveluista vastaava johtaja 

Kiinteistöasiantuntija JLL:n selvityksen mukaan pitkittynyt korona-aika on laskenut laajamittaisen etätyön suosiota ja syönyt sen hyötyjä.

Vielä viime keväänä enemmistö suomalaisista (32%) koki olevansa tuottavampi etänä, mutta nyt osat ovat vaihtuneet. Enää vain 23% Pohjoismaissa toteutetun kyselyn vastaajista kokee näin. Suurempi osa vastaajista, 37%, koki olevansa tuottavampi toimistolla.

JLL:n johtajan Sofia Jakaksen mukaan etätyössä koettu tuottavuus on pandemian jatkuessa laskenut ja odotukset toimistoa kohtaan kasvaneet.

“Aluksi etätyö lisäsi tuottavuutta koska siitä puuttuvat toimistoarkeen tyypilliset tauotukset ja sosiaaliset kanssakäymiset. Nyt niiden puute alkaa tuntua ihmisistä raskaalta”, hän kertoo. 

Toimistotyö mahdollistaa terveellisen työelämän 

Kyselytutkimus paljastaa, että enemmän toimistolla työskentelevät kokevat suurempaa ylpeyttä työpaikastaan. Toimisto mahdollistaa terveellisen työarjen. Etätyön suosiota syö heikompi ergonomia, työn tauottomuus ja hyötyliikunnan puute. 

“Vastausten perusteella on nähtävissä murtumispiste: kun työskennellään kolme päivää tai enemmän etänä, innostuneisuus ja yhteenkuuluvuuden tunne vähenevät samalla kuin tyytymättömyyden tunne sekä psyykkinen kuormitus kasvavat”, Jakas sanoo. 

Kyselyn mukaan useimmat ihmiset haluaisivatkin viettää kolme päivää viikosta toimistolla ja vain kaksi etänä. Aiemmin suhde oli toisin päin. 

Suomen hallitus on antanut etätyösuosituksen niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille. Linjausta tarkastellaan seuraavan kerran helmikuussa 2022. 

“On hälyttävää, että ihmiset kokevat etätyöväsymystä ja toimistot ovat silti tyhjinä”, Jakas näkee. 

Toimiston vetovoimaisuus avaintekijä 

Jakaksen mukaan pandemian myötä opitut uudet työkäytännöt ovat tulleet jäädäkseen. 

“Nyt tulisikin aktiivisesti pohtia uudenlaisia tapoja järjestää työtä ja hyödyntää se potentiaali, joka on saatu, kun perinteisen työn tekemisen malleista ollaan opittu pois”, hän sanoo.

Edelläkävijäyritykset ovat omaksuneet monipaikkaista työskentelyä tukevia hybridimalleja. Näissä työntekijä voi valita itselleen sopivan kombinaation toimistoa, etäilyä ja vaikka kolmansia työnteon paikkoja. 

Jakaksen mukaan yritysten kannattaa, koronarajoitusten rajoissa, houkutella ihmisiä takaisin toimistolle luomalla sinne ihanteelliset työskentelyolosuhteet 

“Työympäristö tulisi nyt luoda yhtä mukavaksi kuin koti. Suunnittelun uusi lähtökohta on antaa työntekijöille läsnäolon kokemus riippumatta siitä, missä he juuri silloin ovat. Tämä saadaan aikaan fyysisen ja digitaalisen ympäristön yhteensovittamisella. Hybridiympäristöjen myötä syntyy myös uusia tilatyyppejä ja tilavaatimuksia sekä perinteisistä tilatyypeistä päivitettyjä konsepteja”, hän sanoo. 

Kyselyn mukaan 42 prosenttia vastaajista kertoi työnantajansa suunnittelevan muutoksia toimistossaan, mitä Jakas pitää alhaisena. Lähes jokaisen yrityksen kannattaisi nyt toteuttaa työympäristömuutos, sillä ideaalitoimisto on Suomessa harvinainen, Jakas näkee. 

JLL toteutti kyselytutkimuksen Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa verkkokyselynä marras-joulukuussa 2021. Kyselyyn vastasi 684 ihmistä. Suomalaisia tutkimukseen osallistui 200 henkeä ja heidän näkemyksensä oli tutkimuksen yleisen linjan mukainen.

 

Lataa JLL Työpäiväkokemus muutoksessa -tutkimus

 

Lisätiedot: Sofia Jakas, johtaja, JLL, sofia.jakas@eu.jll.com, 050 328 9305.


JLL

JLL on johtava kiinteistöalan neuvonantaja 16,6 miljardin dollarin kokonaisliikevaihdolla ja 6,1 miljardin dollarin nettoliikevaihdolla (2020). Yritys on mukana Fortune 500 -listalla. Yli 95 000 työntekijäämme 80 maassa ja lähes 300 toimistossa palvelevat asiakkaitamme laajasti toimitilojen asiantuntijapalveluiden parissa (syyskuu, 2021). JLL on Suomen johtava kiinteistöasiantuntija, joka palvelee noin 70 työntekijän voimin Suomen tunnetuimpia yrityksiä ja kiinteistösijoittajia sekä kansainvälisiä asiakkaita. JLL on rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään Jones Lang LaSalle Inc. brändinä. Lisätietoja jll.com.