Client story

JLL:n asiakas Ylva kehitti Hakaniemen uuden maamerkin

Capital Markets ja Debt Advisory -palvelut olivat Ylvan apuna kestävän kehityksen arvoja kunnioittavan Lyyra-korttelin ensimmäisen vaiheen omistus- ja rahoitusjärjestelyissä

Spotlight

Hakaniemen uuden keskustakorttelin 1. vaihe löysi uuden omistajan

Size

LEED Platinum- ja WELL Core Gold -sertifioitu 8,700 m2 toimisto- ja liikerakennus

Value

Capital Markets ja Debt Advisory -palveluiden saumaton yhteistyö mahdollisti parhaan mahdollisen kokonaisratkaisun

JLL:n asiakas Ylva voitti Helsingin kaupungin järjestämän suunnittelukilpailun

JLL:n asiakas Ylva voitti vuonna 2019 Helsingin kaupungin järjestämän suunnittelukilpailun Hakaniemen vanhojen virastotalojen uudelleenkehittämiseksi.

Eläkevakuutusyhtiö Varma tuli mukaan hankkeeseen kumppaniksi kesällä 2021. Lyyra-kortteliksi nimetyn hankkeen rakentaminen alkoi vuonna 2020 ja sen ensimmäinen vaihe, joka koostuu noin 8,700 m2:stä toimisto- ja liiketilaa, valmistui alkuvuodesta 2023. Hankkeen toisen vaiheen rakentaminen on parhaillaan käynnissä. Tämä noin 9,700 m2:n kokonaisuus kattaa hotellin, liiketilaa sekä asuntoja, ja sen on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2024. Ensimmäinen vaihe on palkittu LEED Platinum -sertifikaatilla, ja samaa tavoitellaan myös toiselle vaiheelle. Ensimmäiselle vaiheelle odotetaan myös WELL Core Gold -sertifikaattia, minkä lisäksi koko Lyyra-korttelin on tarkoitus olla käyttövaiheen osalta täysin hiilineutraali.

Lyyra-korttelin ensimmäisen vaiheen lähestyessä valmistumista Ylva kiinnitti JLL:n avustamaan hankkeen omistus- ja rahoitusjärjestelyissä. Ylvan päätavoitteena oli toteuttaa toimistokiinteistön myynti pian sen valmistumisen jälkeen. Rahoitus kytkeytyi tiiviisti kokonaisuuteen, sillä toteutuessaan myynti tuli aiheuttamaan olemassa olevan, koko korttelia koskevan rahoitusjärjestelyn purkautumisen. Onnistunut rahoitusprosessi oli siis keskeinen edellytys myös myynnin menestyksekkäälle toteuttamiselle. Näin ollen samalla toimistorakennuksen myynnin valmistelujen kanssa JLL aloitti prosessin olemassa olevan rahoituksen jälleenrahoittamiseksi sekä toisen vaiheen loppuun saattamiseksi tarvittavan kehitysrahoituksen varmistamiseksi.

JLL:n saumattomasti yhteen nivoutuvat Capital Markets ja Debt Advisory -palvelut tukivat toisiaan ja loivat vahvan perustan rahoitus- ja myyntiprosessien samanaikaiselle läpiviennille. Lisäksi Ylvan arvojen ja strategian mukaisesti vastuullisuus on ollut Lyyra-hankkeen keskiössä kehitysprosessin alusta lähtien, ja teeman vahvasta osaamisesta johtuen JLL oli luonnollinen kumppani Ylvalle projektiin.

Projektin aikana JLL:n tiivis sisäinen yhteistyö velkajärjestelyn ja myyntiprosessin välillä varmisti sen, että hankkeelle löydettiin paras mahdollinen kokonaisratkaisu. Onnistuneiden myynti- ja rahoitusprosessien päätteeksi Ylva toteutti sekä ensimmäisen vaiheen myynnin uudelle omistajalle että samanaikaisesti solmi rahoitussopimuksen vielä keskeneräisen toisen vaiheen uudelleenrahoituksesta ja loppuunsaattamisesta uuden rahoittajakumppanin kanssa.

Ville Vaarala, kiinteistöjohtaja, Ylva: ”Lyyra on nopeasti kehittyvän Hakaniemen alueen merkittävin uudiskohde. Olemme tyytyväisiä, että huippuunsa viety keskittyminen kestävyyteen hyödytti meitä sekä myynti- että velkarahoitusprosessissa. Samanaikainen myynti- ja rahoitusprosessi vaativat paljon työtä ja näiden onnistunut samanaikainen loppuunsaattaminen oli erinomainen saavutus.”

Eemeli Lehto, Head of Debt & Financial Advisory, JLL Finland: “Kilpaillussa prosessissa useat rahoittajat ilmaisivat kiinnostuksensa rahoittaa hanketta markkinatilanteesta huolimatta. Valittu rahoitusratkaisu on räätälöity projektin tavoitteisiin soveltuvaksi, mukaan lukien Ylvan kestävyystavoitteet. Toteutuneessa järjestelyssä korostui oleellisesti yhteistyö tiimien välillä. Olemme erityisen ylpeitä kuinka JLL:tä löytyy huippuosaaminen monitahoisten projektien johtamiseksi ja läpiviemiseksi.

Heini Koivumäki, Director, Capital Markets, JLL Finland: “ Kiinteistön vahva ESG-profiili herätti laajalti kiinnostusta sijoittajien joukossa haastavasta markkinatilanteesta huolimatta, ja olimme ylpeitä voidessamme käyttää vahvaa osaamistamme palvellaksemme Ylvaa tällä osa-alueella. Jatkuva yhteistyö Debt Advisory -palveluiden kanssa mahdollisti myös sen, että pystyimme poikkeuksellisen tehokkaasti huomioimaan rahoitusjärjestelyn vaatimukset myynnin aikana, ja näin tukemaan Ylvaa kokonaisvaltaisesti monitahoisen prosessin jokaisessa vaiheessa.”