Etiikka on olennainen osa perimäämme

Eettinen käyttäytyminen ja käytös ovat yrityskulttuurimme ytimessä, ja ne tukevat liiketoimintamme kaikkia osa-alueita ja auttavat meitä saavuttamaan tavoitteemme muovata kiinteistöalan tulevaisuutta parempaa maailmaa varten.

Ethics Everywhere

Luomamme Ethics Everywhere -ohjelma keskittyy siihen, miten voimme kannustaa työntekijöitämme tekemään eettisiä päätöksiä joka päivä. Sen myötä olemme kaikki vastuussa luottamukseen, oikeudenmukaisuuteen ja vastuullisuuteen perustuvan kulttuurin luomisesta. Se muistuttaa meitä siitä, että organisaatiomme rehellisyys perustuu työntekijöidemme rehellisyyteen, ja se auttaa meitä vaikuttamaan asiakkaisiimme, kollegoihimme ja yhteisöihimme myönteisesti, jotta voimme kaikki menestyä.

Code of Ethics -sääntöjen mukaan toimiminen

Code of Ethics -sääntömme ovat eettisen ohjelmamme kulmakivi ja muodostavat perustan liiketoimintamme harjoittamiselle. Säännöt ovat keskeisiä tavoitteemme kannalta, ne perustuvat arvoihimme ja tarjoavat puitteet toiminnallemme. Ne auttavat meitä tekemään oikeita päätöksiä ja tekemään asiat oikein.

Valitsemme toimituskumppaneita, joilla on sama sitoutuminen etiikkaan kuin JLL:llä. Kaikkien JLL:n kanssa työskentelevien kolmansien osapuolten on noudatettava JLL:n Vendor Code of Conduct -ohjeita.

Kannustamme turvalliseen puhekulttuuriin

Kannustamme turvalliseen puhekulttuuriin, jossa ihmiset tuntevat voivansa esittää kysymyksiä ja ilmaista huolensa ilman pelkoa negatiivisesta kohtelusta tai kostotoimista. JLL on ottanut käyttöön riippumattoman kolmannen osapuolen hallinnoiman raportointineuvontapuhelimen ja -portaalin, jotka tukevat anonyymiä raportointia ja luottamuksellista tapausten hallintaa. Raportin tekemiseen on myös muita sisäisiä ja ulkoisia kanavia. Lue tästä saadaksesi lisätietoja JLL:n whistleblower-prosessista

“Etiikkaan ja vaatimustenmukaisuuteen keskittymisemme lisää luottamusta JLL:ään, mikä tarkoittaa, että parhaat osaajat haluavat työskennellä meillä ja asiakkaat ja kumppanit haluavat työskennellä kanssamme. Etiikka yhtenä JLL:n kolmesta perusarvosta on kulttuurimme peruspilari ja kaiken toimintamme keskiössä.”

Claire Handley
Chief Ethics and Compliance Officer

Meidät on tunnustettu yhdeksi maailman eettisimmistä yrityksistä

Olemme ylpeitä siitä, että Ethisphere Institute on antanut meille World's Most Ethical Companies -tunnustuksen joka vuosi vuodesta 2008 lähtien. Tämä tunnustus myönnetään vain organisaatioille, jotka pystyvät osoittamaan ylläpitävänsä ylivertaista työntekijä- ja johtamiskulttuuria, joka edistää eettisiä liiketoimintatapoja.

2008-2024

2008-2024

Ilmoita nyt

Jos sinulla on huolenaihe tai todistat tai epäilet toimia, jotka ovat ristiriidassa Code of Ethics -sääntöjemme, käytäntöjemme tai lakien kanssa, sinun tulee ilmoittaa niistä, jotta voimme ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin. Emme salli minkäänlaisia kostotoimia ketään sellaista kohtaan, joka ilmoittaa huolenaiheen tai valituksen aiheen ja uskoo rehellisesti, että jokin on pielessä.