Artikkeli

Vaadinko kiinteistöarvioitsijaltani tarpeeksi?

tammikuu 24, 2022

Kiinteistöarviointi ja kiinteistöarvioitsijan käyttäminen tuovat minulle päällimmäisenä mieleen usein pakollisen, kalliin ja työläänkin prosessin ja se vieläpä toistuu vuosittain, puolivuosittain tai jopa vuosineljänneksittäin. Tunnen kiinteistöni ja tiedän niiden arvon, mitä lisäarvoa ulkopuolisin silmin katsominen tuo?

Entäpä jos seuraavaksi keskustellessani arvioitsijani kanssa käännän tilanteen päälaelleen: voisinko vaatia arvioitsijaani näyttämään, mitä lisäarvoa hän voi minulle tuoda? Voisinko kysyä vahvemmin viimeisimmistä markkinakäänteistä ja niiden suorista vaikutuksista kiinteistöihini ja mielipidettä siitä, miten kehittäisin kiinteistöjäni niin, että niiden arvo nousee tai myytävyys paranee tulevaisuudessa? Voisinko kysyä esimerkiksi sitä, miten ESG ja kestävyysvaatimukset vaikuttavat kiinteistöihini tai miten voisimme ottaa kehitysaskelia teknologian hyödyntämisessä siten, että kiinteistöarvioinnin tulokset ovat tehokkaammin integroitavissa omiin järjestelmiimme tehostaen näin omaa työtäni?

Markkinan pulssilla olo

Kiinteistöarvioitsijani pitäisi tietää markkinatapahtumista enemmän kuin minun ja peräti ennen kuin itse niistä uutisista edes luen, mutta olenko vaatinut tämän tiedon jakamista? Olen toki kiinnostunut erityisesti näiden vertailukauppojen alkutuotoista, mutta oikeastaan haluaisin niiden lisäksi vielä tarkemmin ymmärtää, mitkä tekijät kaupan kohteessa vaikuttivat tähän lopputulemaan ja oliko toteutunut kauppa ja hinnoittelu arvioitsijani mielestä odotettu vai poikkeava. Ja mikä tärkeintä, onko kiinteistöjeni arvoihin arvioitsijan analyysin perusteella odotettavissa muutoksia näiden viimeisten havaintojen perusteella? Jos toisin keskusteluun mukaan oman näkökulmani, voisi myös arvioitsijan näkökulma laajentua ja näin lisäisimme kumpikin ymmärrystämme markkinasta.

Sparrauskumppani

Välillä turhaudun siihen, että arvioitsijalta saamassani kirjallisessa tuotoksessa johtopäätökset jäävät omalle vastuulleni. Välillä tekisi mieli soittaa arvioitsijalleni ja epävirallisesti kysyä, mitä hän minun tilanteessani tekisi näiden reaaliteettien puitteissa. Voisinko käyttää arvioitsijaani keskustelukumppanina ja yhtenä lisämielipiteenä ennen kuin vien ehdotustani eteenpäin päätöksentekoketjussa? Arvioitsijani kuitenkin näkee valtavan määrän kiinteistöjä sekä erilaisia neuvottelutilanteita ja tuloksia ja osaa irrottautua tavanomaisesta päättelystäni – ehkä hän voisikin toimia epävirallisena sparrauskumppaninani?

ESG ja kestävyysvaatimukset

Strategiassamme vannomme siirtyvämme kestävään liiketoimintaan ja huomioimme ESG-näkökulmat kaikessa toiminnassamme. Se, miten tämä vaikuttaa kiinteistöihimme, on toistaiseksi jäänyt epäselväksi. Mitä arvioitsijani pitää tärkeimpinä ensiaskelina, jotta voin täyttää omat tavoitteeni? Toisaalta miten kunnianhimoinen suunnitelmani tulee vaikuttamaan kiinteistöjemme arvoihin, kun nyt teemme merkittäviä investointeja kohteisiin? Mistä kiinteistöistä investointiohjelma kannattaa aloittaa, missä saavutetaan eniten hyötyjä ja asemoinko kiinteistöjä oikein suhteessa markkinan vaatimuksiin?

Teknologian hyödyntäminen

Muut alat ovat ottaneet jo suuria harppauksia teknologian saralla, mutta edelleen mitä tulee kiinteistöarvioihin, kopioin omaa sisäistä raportointiani varten arvioitsijan lähettämästä pdf-raportista lukuja, jotka liitän omaan esitykseeni – pahimmillaan vieläpä arvioitsijan brändiväreissä. Voisiko minulla olla mahdollisuus jatkossa saada data takaisin siinä muodossa, että pystyn sitä helposti hyödyntämään omissa sovelluksissani ilman turhaa copy-pasteamista dokumentista toiseen? Voisinko seuraavan kerran pyytää arvioitsijaa esittelemään vaihtoehtoja, miten yhdistän saumattomasti arvioitsijalta tulevan aineiston omaan kiinteistöhallintajärjestelmääni ja parannan oman raportointini tehokkuutta ja kenties teen jopa parempia päätöksiä tämän kattavamman analyysin seurauksena?

Mitä jos tänä vuonna otan kriittiseen tarkasteluun, mitä arvioitsijani minulle oikeastaan tarjoaa. Onko se pelkkä luku vai voisiko vaihtoehtona olla aito lisäarvo sen tavanomaisen pdf-raportin ohella?

 

JLL, Mikko Kuusela, 25.01.2022

You may also like