Uutiset

DHL Supply Chain uuden korkeatasoisen logistiikkahankkeen rakentaminen käynnistyy Sipoossa

JLL, Parviainen arkkitehdit ja Ramboll toimivat yhteistyössä DHL Supply Chain konsultteina Sipooseen toteutettavassa uudessa logistiikkahankkeessa, jonka ympäristötavoitteet on asetettu poikkeuksellisen korkealle.

toukokuu 25, 2022

Logistiikka-alan maailmanlaajuinen markkinajohtaja DHL Supply Chain on sopinut Sipoon kaupungin kanssa Bastukärriin suunniteltavan uuden logistiikkakeskuksen tonttikaupasta. Urakoitsijana hankkeessa toimii Fira. 

JLL, Parviainen arkkitehdit ja Ramboll toimivat yhteistyössä DHL Supply Chain konsultteina merkittävässä logistiikkakeskushankkeessa: Tavoitteena on toteuttaa Suomen ensimmäinen logistiikkakeskus, jolle tavoitellaan BREEAM International New Construction 2016 -ympäristösertifioinnin korkeinta mahdollista tasoa. Viisiportaisen sertifikaatin korkeimpaan Outstanding-tasoon on yltänyt Suomessa aiemmin vasta kaksi rakennusta. 

Koko rakennukselle tavoiteltavan BREEAM-sertifioinnin lisäksi kohteen toimistotiloille tavoitellaan WELL Core hyvinvointisertifioinnin Gold -tasoa. Hankkeessa vähimmäistavoitteena on sen käytön aikainen hiilineutraalisuus. 

Kooltaan ja laadultaan merkittävän hankkeen perusta on tiivis yhteistyö. Saumaton yhteispeli eri tahojen välillä on mahdollistanut tiukkojen aikataulutavoitteiden saavuttamisen ja kerännyt kiitosta myös lupamenettelyssä mukana olleilta viranomaisilta. Tilaajan päätöksentekoa on helpotettu monipuolisella vaihtoehtotarkastelulla kannattavimpien ratkaisujen löytämiseksi. "Logistiikkakeskuksen suunnitteluhanke on kauttaaltaan kunnianhimoinen. Alusta asti mainiosti toimineen yhteistyön ansiosta pääsemme nyt rakentamaan esteettisesti ja toiminnallisesti hienoa kokonaisuutta", toteaa Parviainen arkkitehtien toimitusjohtaja Mikko Lahikainen. 

Uudishankkeen rakentaminen on tarkoitus aloittaa toukokuun 2022 aikana ja se valmistuu kahdessa vaiheessa, ensimmäinen osa syyskuussa 2023 ja loppuosa helmikuussa 2024. Kohde rakentuu Bastukärrin alueelle osoitteeseen Rahtiraitti 6 ja terminaalirakennuksen ala on noin 44 000 kerrosneliömetriä.

JLL toimii hankkeessa kaupallisena neuvonantajana ja kiinteistökehityskonsulttina. Tämä hanke on hyvä esimerkki One JLL – palveluista, jotka mahdollistavat JLL:n kansainvälisille asiakkaille paikalliset asiantuntijapalvelut.    

Parviainen arkkitehdit toimii kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelijana.

Ramboll hoitaa hankkeessa rakennuttamis- ja projektinjohtotehtävät, BREEAM- ja WELL-asiantuntijatehtävät sekä kosteudenhallintakoordinoinnin. Hankkeen kehitysvaiheessa Ramboll hoiti teknisen suunnittelun tehtävät sisältäen rakenne-, LVIAJ-, sähkö-, geo-, palo-, akustiikka- ja liikennesuunnittelun sekä energia- ja ympäristöasiantuntijoiden tehtävät. Kestävän kehityksen mukaisten suunnitteluratkaisujen löytämiseksi hyödynnettiin edistyksellistä Ramboll Zero -palvelua. Tämä hanke on esimerkki Rambollin tuoreesta The Partner for Sustainable Change -strategiasta.

Tatu Silventoinen, Kiinteistökehitysjohtaja, JLL: "Korkeatasoisten logistiikkakeskusten sijoittajakysyntä on kasvanut merkittävästi viime vuosina tehden niiden kehittämisestä hyville sijainneille erittäin houkuttelevaa. DHL:n Bastukärrin hanke asettaa valmistuessaan uuden benchmarkin logistiikkakeskuksille niin Suomessa kuin maailmalla. Tällaisten hankkeiden toteuttaminen näin nopealla aikataululla ei olisi mahdollista ilman sitoutunutta ja ammattitaitoista projektitiimiä."

Jaakko Berg, Pääsuunnittelija, Parviainen arkkitehdit: ”DHL:n tavoitteet uudelle logistiikkakeskukselle on asetettu korkealle niin arkkitehtuurin kuin kestävän kehityksen suhteen. Hanketta on edistetty tiukalla aikataululla hyvässä yhteistyössä DHL:n ja konsulttien sekä Sipoon kaupungin kanssa. Projekti on ollut malliesimerkki hyvästä yhteistyöstä. Kun jokainen tekee ajallaan sen, mitä on sovittu, päästään siihen, mihin pyritään. Kuulostaa helpolta, mutta edellyttää erinomaista yhteispeliä."

Jani Ruotsalainen, Projektipäällikkö, Ramboll: ” Hankkeeseen luotu hyvä yhteistyön ilmapiiri yhdistettynä projektiryhmän ammattitaitoon ja DHL:n osoittamaan luottamukseen antaa erinomaiset edellytykset hankkeen määrätietoiseen edistämiseen ja korkeatasoisten tavoitteiden saavuttamiselle.”

JLL, Parviainen arkkitehdit ja Ramboll jatkavat DHL Supply Chain yhteistyökumppaneina hankkeen toteutuksen ajan. 


About JLL

JLL (NYSE: JLL) is a leading professional services firm that specializes in real estate and investment management. JLL shapes the future of real estate for a better world by using the most advanced technology to create rewarding opportunities, amazing spaces and sustainable real estate solutions for our clients, our people and our communities. JLL is a Fortune 500 company with annual revenue of $19.4 billion, operations in over 80 countries and a global workforce of more than 100,000 as of March 31, 2022. JLL is the brand name, and a registered trademark, of Jones Lang LaSalle Incorporated. For further information, visit jll.com.