Kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyyden paraneminen hidastumassa

Yritykset ovat kuitenkin sitoutuneita kestävään kehitykseen ja uuden kiinteistöteknologian hyödyntäminen lisääntyy

elokuu 05, 2020

JLL:n julkaisema Global Real Estate Transparency Index tutkii kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja avoimuutta maailmanlaajuisesti.

Mukana on 99 maata ja 163 kaupunkia.

-Suomi sijoittui maiden välisessä läpinäkyvyysvertailussa sijalle 12. Suomen edellä kiinteistömarkkinan läpinäkyvyydessä ovat mm. Iso-Britannia, Ranska ja Ruotsi.

JLL:n julkaisema Global Real Estate Transparency Index -markkinatutkimus osoittaa, että kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyyden paraneminen on hidastumassa, vaikka kiinteistöalalla painotetaankin enenevissä määrin yritysten sosiaalista vastuullisuutta ja otetaan käyttöön uusia teknologioita. 

Parhaiten sijoittuneet maat johtavat kestävässä kehityksessä

Läpinäkyvyysvertailussa parhaiten sijoittuneet kiinteistömarkkinat Iso-Britannia, Yhdysvallat, Australia ja Ranska erottuvat kestävän kehityksen standardoinnin edelläkävijöinä kiinteistöalalla. Ranska ja Australia johtavat läpinäkyvyydellään kiinteistöjen ympäristöystävällisyydessä ja ovat varhaisia omaksujia uusien työkalujen ja mittareiden, kuten vedenkäytön tehokkuusstandardien käyttöönotossa.

Myös eniten sijoitustaan vertailussa parantaneet maat ja kaupungit ovat tehneet aloitteita kestävän kehityksen edistämiseksi. Esimerkiksi Abu Dhabin sijoitusta nostivat hallituksen toimenpiteet yritysten ja kiinteistöjen vastuullisuuden parantamiseksi, Costa Rican sijoitus nousi ympäristöstandardointiin tehtyjen toistuvien parannusten johdosta ja Belgian sijoitukseen vaikuttivat suuryrityksille asetetut uudet vaatimukset ilmastosuunnitelmista. ”Vastuullisuudesta ja siihen sitoutumisesta on tullut kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyyden suurin yksittäinen ajuri maailmanlaajuisesti vuodesta 2018 lähtien”, sanoo JLL:n tutkimusjohtaja Jeremy Kelly.

Proptech siivittää läpinäkyvyyskehitystä

Toinen läpinäkyvyyskehityksen veturi on saatavilla olevan kiinteistödatan määrän kasvu. Kasvu johtuu kiinteistöteknologia-alustojen, digitaalisten työkalujen ja ns. big datan aiempaa laajemmasta hyödyntämisestä kiinteistöalalla.

Kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyyttä mittaava tutkimusaineisto koottiin COVID-19 -kriisin alkuaikoina. Vaikka uuden teknologian käyttöönotto on historiallisesti ollut haasteellista kiinteistöalalla, pandemia voi nopeuttaa digitalisaatiota ja synnyttää uusia innovaatioita, joilla saadaan kerättyä yhä reaaliaikaisempaa dataa esimerkiksi tilojen käytöstä ja terveellisyydestä.

Edelläkävijöitä kiinteistöalan teknologisten innovaatioiden käyttöönotossa ovat läpinäkyvyysvertailussa parhaiten sijoittuneet markkinat Ranska, Alankomaat, Australia, Iso-Britannia, Kanada ja Yhdysvallat sekä vauraammat taloudet Aasian ja Tyynenmeren alueella, kuten Etelä-Korea, Singapore ja Hongkongin erityishallintoalue. Huomionarvoista on, että myös osa vähemmän läpinäkyvistä kiinteistömarkkinoista, kuten Intia, Etelä-Afrikka, Brasilia ja Manner-Kiina erottuvat edukseen kyvyllään omaksua kiinteistöalan teknologisia innovaatioita.

Suurimmat nousijat Aasiassa

Etelä- ja Kaakkois-Aasian markkinat paransivat sijoitustaan eniten tämän vuoden läpinäkyvyysvertailussa. Eniten sijoitustaan nostanut Intia on hiljattain uudistanut REIT-lainsäädäntöään ja tekee aktiivisesti töitä kestävän kehityksen standardiensa kehittämiseksi. Manner-Kiina paransi sijoitustaan vertailussa huomattavasti, kun Shanghai ja Peking nousivat ensimmäistä kertaa toiseksi korkeimpaan läpinäkyvyysluokkaan.

Myös Thaimaan, Vietnamin, Filippiinien ja Indonesian markkinoiden läpinäkyvyys on parantunut asteittain.

Kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyyttä on kuitenkin parannettava entisestään, jotta sijoittajien, kuluttajien ja yritysten odotuksiin kiinteistöalan roolista kestävän ja terveellisen tulevaisuuden rakentamisessa kyetään vastaamaan ja jotta kiinteistöt pysyvät jatkossakin kilpailukykyisenä sijoituskohteena verrattuna muihin sijoitusluokkiin.

”Samalla, kun innovaatiot ja uudet teknologiat kiinteistöalalla yleistyvät, on ratkaisevan tärkeää tehdä yhteistyötä maiden hallitusten kanssa, jotta läpinäkyvyyttä ja avoimuutta voidaan lisätä edelleen”, Kelly toteaa.

 
 
JLL
JLL on johtava toimitilojen asiantuntija 18 miljardin dollarin kokonaisliikevaihdolla (2019). Yritys on mukana Fortune 500-listalla. Yli 94 000 työntekijäämme yli 80 maassa palvelevat asiakkaitamme laajasti toimitilojen asiantuntijapalveluiden parissa. Olemme Suomen johtava kiinteistöasiantuntija, joka palvelee noin 70 työntekijän voimin Suomen tunnetuimpia yrityksiä ja kiinteistösijoittajia sekä kansainvälisiä asiakkaita. JLL on rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään Jones Lang LaSalle Inc. brändinä. Lisätietoja jll.com