Artikkeli

Markkinasta poikkeava arvon luontiin perustuva tulokulma ESG:hen

Lähestymistapaamme ESG:n parissa on viime aikoina kommentoitu erilaiseksi.

toukokuu 19, 2023

Markkinassa on tarjolla pitkä liuta erilaisia ESG-selvityksiä, -raportteja ja -ratkaisuja. On vaikea valita, mitä palvelua kannattaa käyttää ja mihin toimenpiteisiin tarttua. Tekniset ESG-selvitykset ja -ratkaisut ovat usein oleellisia, mutta ilman kontekstia markkinan muuttuvista vaatimuksista, on vaikea tietää mitä kannattaa tehdä ja mitkä ovat järkevät tavoitteet.

JLL:n tulokulma on viimeisen vuoden aikana hioutunut sijoittajamarkkinassa käytyjen satojen strategia- ja transaktiokeskustelujen sekä teknisten palveluntuottajien välimaastossa tehdyn yhteistyön kautta. Se on johtanut lähestymiseen, jossa rakennamme ESG-tarinan ja toimenpiteet sen perusteella, mitä tulevaisuudessa sijoittajien, rahoittajien ja vuokralaisten uskotaan vaativan. Tällä tavoin toimenpiteiden valintaperuste ei ole pelkkä energiansäästö vaan kiinteistön kokonaisarvo, jolloin sijoitusta on mahdollista perustella esimerkiksi yieldin, markkinavuokrien ja pakkoremonttiriskin perusteella.

Tästä lähestymistavasta esimerkki on portfoliotason tarkastelu, jossa luodaan viitekehys arvoon vaikuttavista ajureista ja toimenpiteistä. Tämän pohjalta muodostetaan suunnitelma jatkotoimenpiteisiin ja portfolion muokkaukseen hyviä ja heikkoja kiinteistöjä jaottelemalla. Viimeisimmän projektin päätteeksi asiakas totesi: ”This is the first time we see ESG being concretely connected to our assets.”

ESG:n merkitys kiinteistösijoittamisessa tulee korostumaan jatkossa entisestään. Euroopassa ollaan Suomea pidemmällä kiinteistön arvoa tutkivassa ESG-ajattelussa. Esimerkiksi joissain transaktioissa myyjälle on tullut yllätyksenä uusia ESG-vaatimuksia, kuten CRREM-laskenta tai vaatimus tietystä energialuokan tasosta. JLL:ssä tuemme asiakkaitamme siinä, että ESG on vahvasti otettu huomioon strategioissa, transaktioissa ja projekteissa alusta alkaen, hyödyntäen näkemystämme markkinan ja vaatimusten kehityksestä.

Mielellämme jatkamme keskustelua aiheesta, joten ole yhteydessä, jos asia on ajankohtainen ja haluat kuulla lisää!

 

JLL:n lähestymistapa ESG:hen
Tuomas Vuorinen,Head of ESG and Sustainability Services, Nordics
Tuomas Vuorinen
Head of ESG and Sustainability Services, Nordics
Paula Majanen-Selby,Director
Paula Majanen-Selby
Director