Artikkeli

Vastuullisuuspalvelujen tuotevalikoima ja viimeaikaisia projektejamme

Kun vastuullisuuteen käytetään rahaa, olisi jokaisen euron syytä parantaa portfolion tai kohteen menestystä sijoittajien, vuokralaisten, rahoittajien ja lainsäätäjien silmissä.

marraskuu 13, 2023

JLL:n vastuullisuuden palveluvalikoima rakentuu tämän ajatuksen ympärille, ja polku alkaa yleensä portfolion ”ESG Value Check”-tarkastelulla, jolla saadaan läpileikkaus nykytilaan arvostusmielessä. Tätä kautta tunnistetaan kehitettävät kohteet, joihin on syytä tehdä tarkempia selvityksiä, joita kutsumme kattotermillä ”Green DDs”. Kokonaisvaltaisempaa kohteiden uudelleenkehitystä ja -positiointia varten tarjoamme palvelua ”Sustainable Asset Repositioning”.

Kysy näistä lisää asiantuntijoiltamme.

ESG Value Check

Kun tahdot salkkusi ESG-arvovaikutukset haltuun – sisältäen:

  • Hinnoitteluriskit ja -mahdollisuudet kohteen tai portfolion arvoon
  • Kokonaiskuva ESG-arvovaikutuksista – nyt ja 3-5 vuoden aikahorisontilla
  • Asemoituminen suhteessa markkinan vaatimuksiin (vuokra-, rahoitus- ja sijoittajamarkkinat)

 

Green DDs

Kun tarvitset teknisempiä selvityksiä – sisältäen:

  • Kattavan tarjoaman ilmastoriskeistä taksonomiaan tai energialuokan korotuksista sertifiointeihin
  • Asiantuntevan toteutuksen JLL:n toimesta ja/tai yhdessä valittujen teknisten yhteistyökumppanien kanssa

 

Sustainable Asset Repositioning

Kun tahdot kehittää kohteen voittavaksi tuotteeksi markkinassa – sisältäen:

  • Markkina-analyysi, kohteen suunnittelu, kehitys, brändäys ja vuokrausstrategia
  • Lopputuloksen, joka vahvistaa kohteen vuokrattavuutta, kilpailukykyä ja vastuullisuutta

Olemme tänä vuonna auttaneet asiakkaitamme useissa eri tilanteissa vastuullisuuskysymysten parissa. Alla muutamia tyyppiesimerkkejä:

1. Buy-side: Selvyyttä ESG-profiiliin

Kansainvälinen asiakas oli tutkimassa ostettavia kohteita. Haasteeksi muodostui vaikeus ymmärtää ostettavien kohteiden ESG-profiilia. Siitäkin huolimatta (tai siitä johtuen), että myyjä tarjoili ESG DD:tä yli sadan sivun edestä. JLL lähestyi asiaa markkinan silmin ja tutki, millaisia vaatimuksia kohteiden tavoitellut tulevaisuuden ostajat, rahoittajat, vuokralaiset ja lainsäätäjät vaativat. Tämän jälkeen ostajan tavoitemittaristo kohteille selkeytyi. Keskeinen oppi oli, että teknisiä parannuksia on helppo tehdä liikaakin suhteessa markkinan odotettuihin tarpeisiin, mikä voi vaikeuttaa business casea tarpeettoman paljon.

2. Ilmastoriskikartoitus: Vähän välittömiä toimenpidetarpeita

Asiakas tahtoi ymmärtää, miltä portfolio näyttää taksonomian mukaisessa ilmastoriskikartoituksessa. Toteutimme ilmastoriskikartoituksen ja suosittelimme, mitä kohteita on syytä tutkia tarkemmin riskeihin varautumisen kannalta. Keskeinen oppi oli, että ilmastoriskit korostuvat myös Suomessa, mutta kun tarkastellaan todennäköisyyttä ja mahdollisia vaikutuksia kohteelle, välittömästi tarpeellisia merkittäviä toimenpiteitä voi olla varsin vähän.

3. Kohteen nosto ESG ”Premium” -luokkaan

Asiakas tahtoi varmistaa, että heidän kohteensa kuuluu ESG-profiililtaan markkinan houkuttelevimpaan tasoon. JLL tutki eri sidosryhmien muuttuvat vaatimukset ja suositteli tavoitetasoa. Asiakkaan tekninen konsultti teki suunnitelmat ja laskelmat tarvittavista parannustoimenpiteistä. Lopuksi JLL teki kassavirtaennusteet ja laski, millaisia arvonmuutosskenaarioita kohteelle on nähtävissä parannukset huomioiden.

4. ESG-stoorin rakentaminen

Asiakkaan kohteen ESG-profiili oli hämärän peitossa, kun kohteen markkinointimateriaalia oltiin päivittämässä. JLL kävi läpi kohteen meriitit, ja rakensi niiden avulla myyntitarinan, jolla varmistettaisiin kohteen rajoitukset huomioiden paras mahdollinen huomio vastuullisuutta arvostavilta vuokralaisilta sekä sijoittajilta. Tärkeä oppi projektissa oli, että vaikka kohde ei täytäkään markkinan tiukimpia vaatimuksia, uskottavan ja eheän vastuullisuustarinan pystyy silti rakentamaan. 

Tuomas Vuorinen,Head of ESG and Sustainability Services, Nordics
Tuomas Vuorinen
Head of ESG and Sustainability Services, Nordics
Paula Majanen-Selby,Director
Paula Majanen-Selby
Director
Tomi Tiainen,Head of Development & Design
Tomi Tiainen
Head of Development & Design